ברוכים הבאים לחנות של dealbuy
1. כללי
אתר המכירות (להלן: "האתר") של dealbuy  ,הינו אתר  אינטרנט המנהל  חנות  וירטואלית לציבור הגולשים ברשת   האינטרנט בישראל. האתר הוא בבעלות של dealbuy .
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין dealbuy.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות הזמנת מוצרים.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן  "לקוח") מצהיר ומתחייב כי  הינו מודע לתקנון האתר   ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל  טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי   האתר ו/או מפעיליו ו/או  מי מטעמם  . רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני.
2.      מי יכול להשתתף ברכישת מוצרים מהאתר?
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א)       המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(ב)       המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
(ג)       המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
(ד)       המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
(ה)       dealbuy תהא רשאית לאסור שימוש באתר ו/או רכישת מוצרייה ע"י חסימת המשתמש אם וכאשר:
            עסקינן במשתמש אשר ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הםר את תנאי התקנון
            ו/או מסר פרטים שגויים במכוון ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל ע"מ לפגוע בפעילות גאדג'ט אי אל.
(3) המידע אותו הינך נדרש לספק לצורך ביצוע העיסקה כגון: שם,כתובת,דוא"ל וכו' ישמש רק לצרכי dealbuy
לעיסקה הספציפית וזו לא תעשה בו כל שימוש אחר ללא הרשאתך.
*הסחורה הינה בבעלות dealbuy עד לקבלת התמורה המלאה בידה.
 
3. פרטי המשתמש
 
בעת  ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת  את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם  פרטי, שם משפחה, שם  חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי  תשלום.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד  מגישי פרטים  כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות   תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם  לאתר.
 
האתר משתמש באמצעי הסליקה paypal המשתמש באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, dealbuy לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.    
בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. 
חשוב להבהיר,הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות החברה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של החברה.     
 
  4.  אספקת המוצרים והתשלום
 
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי,
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר כוללים מע"מ.
דמי המשלוח מפורטים בנפרד לכול מוצר.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצעהפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת paypal. 
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 4ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה dealbuy זכאית לבטל את ההזמנה חד צדדית.    
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא ביקש כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסיהאשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של dealbuy בתוך 4 ימים ממועד הפניה, תהיה dealbuy זכאית לבטל את ההזמנה בצורה חד צדדית.
dealbuy תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הזמנת המוצר.
dealbuy מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראיכמפורט בתקנון.
המוצרים השונים המוצעים למכירה מצויים בד"כ במלאי, ע"ז במידה שבמהלך רכישת המוצר באתר יימצא חוסר במלאי תשלח הודעה מתאימה וללקוח לא תהא כל טענה או תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא
כלפי dealbuy בגין העדר המלאי כולל ולא רק בגין ציפייה לרכישה, אובדן רווחים וכו'.

5.   מדיניות משלוחים ועלויות משלוח
(א)       משלוח בארץ:    
1.דואר רגיל  - עלות המשלוח: המחירים באתר כוללים את מחיר המשלוח אלא אם כן מצוין אחרת בדף המוצר.
זמן הגעה: בדר"כ כ – 8-14 ימי עסקים והחבילה מגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים
2. דואר אקספרס – עלות המשלוח 14 ₪ , זמן הגעה: בד"כ 3 ימי עסקים והחבילה מגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים.
(ב)הזמנים מתייחסים מרגע שליחת החבילה ליעדה.
(ג)עבור משלוח ההזמנה לחו"ל יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
(ד)במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), נוציא dealbuy, משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).                 
(ה)סוג המשלוח בו משתמשת dealbuy הוא משלוח רגיל בדואר ישראל. dealbuyו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכתהמחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים dealbuy ו/או הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
אם ברצונך במשלוח מסוג אחר יש להודיע על כך טלפונית לdealbuy והתשלום יעשה בהתאם למה שהוסכם בטלפון. 
אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעתהשליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצויינו לעיל, יהיו dealbuyו/או הספקים הפוסקים הבלעדיים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. החברה תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ו)  התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו החברה תבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הרוכש.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
מובהר בזאת כי dealbuy עושה כל מאמץ כדי להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים.
(ז) dealbuy ראשית לגבות דמי משלוח על כל המשלוח שחזר בהתראת "לא נידרש" ו/או התחיל בהליכי כשם המוצר הוחזר, לרבות גביית דמי ביטול על סך 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
(ח) רוכש מוצר יהיה רשאי לתאם איסוף עצמי בתיאום מראש מול שירות הלקוחות.
בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו ובתיאום מול שירות הלקוחות.
(ט)  אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, תוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. 
 
   6.  אחריות
(א)dealbuy אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בונעשה באופן תקין בתנאים רגילים,
לתקופה הנקובה( להלן- תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/ יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בעמוד הרכישה של המוצר האחריות הינה 30 יום בלבד. תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר והכול לפי שיקול דעת dealbuy בלבד.
dealbuy לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במוצר.
לdealbuy לא תהא כל אחריות "יצרן" למוצרים.

   7.  שונות
dealbuy לא תישא במישרין או  בעקיפין באחריות  כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת  ו/או  לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכושמוצרים.  
dealbuy לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על  ידי לקוחות,  או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה . 
dealbuy,  שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר  ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם   יתברר לה שמתבצעת באתר  פעילות בלתי חוקית . 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או  אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו  ו/או ימנעו את קיום  מכירת המוצרים באופן מלא או  באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים  שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות  במחשוב ו/או מערכות  הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר  בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה  ו/או  שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו  בגדר כח עליון (לרבות באגים כגון "באג 2000" שיחשבו לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע  תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם  יחולו שינויים בשעורי המס  ו/או היטלים החלים על  המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד  האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית גאדג'ט אי אל להודיע על ביטול  הרכישה, כולה או חלקה. 
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או  במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר   הדפסה אחר, או בקבלת  הנתונים ממבצע פעולה באתר  רשאית dealbuy,  אך לא חייבת, לבטל את הרכישה  הספציפית.
dealbuy שומרת על זכותה לשנות את התקנון  ואת כללי ההשתתפות הללו  מעת לעת.  

8.   שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לשרות הלקוחות של האתר.
נשמח לעזור בכל שאלה שעולה לכם בראש.

9.         ביטול עסקה/מכירה
(א)מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
כדי לבטל את העסקה יש להחזיר את המוצר לחנות כשהוא תקין ולא נעשה בושימוש ולקבל מהחנות את הסכום ששולם.
דמי ביטול : 5% ממחיר המוצר (כולל מחיר ההובלה אם שולם) או 100 שקלים - הנמוך מביניהם. אם חלים דמי ביטול עסקה של חברת האשראי - הם יחולו על הצרכן.
זכותו של הלקוח לבטל עסקה ולהחזיר מוצר ללא כל צורך בהצדקה מיוחדת
הזכות להחזרת המוצר על פי התקנות היא רק למוצרים שמחירם 50 שקלים או יותר
ניתן לבטל עסקה לקניית מוצר שהוזמן אך טרם סופק (אלא אם מדובר בהזמנהמיוחדת למוצר לא סטנדרטי)
ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שנמסר ללקוח בתוך 14 יום מקבלת המוצר בתנאי שלא נעשה בו שימוש והוא נמצא באריזה המקורית.
אין החזר כספי או החלפה או זיכוי כספי על  מוצרים נדבקים אשר אריזתם נפתחה  על ידי הלקוח לאחר קבלת המוצר.

(ב)ביטול של עסקה יעשה בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני/ישירות לכתובת המייל אשר מצויינת   באתר החברה.
(ג)אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של dealbuy לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
(ד)האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ה)האמור בסעיף זה אינו בא להטיל dealbuy אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
(ו)dealbuy תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  (1)במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  (2)אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעהממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף
      במכירה באופן תקין.
  (3)במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה
      באופן תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
(ז)אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית גאדג'ט אי אל לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור גאדג'ט אי אל ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
(ח) מדיניות החזרת מוצרים - עיקרי חוק הגנת הצרכן:
על הצרכן לתת הודעת ביטול בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

במקרה של ביטול העיסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ע"י dealbuy
תתבקש להחזיר את הנכס לdealbuy למקום שבו היא מנהלת את עסקיה, החזרת המוצר תעשה באריזתו 
המקורית כשהוא שלם ותקין ללא פגע.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבים הפרטים שנמסרו לגביו לא תחויב בדמי ביטול 
כלשהם. אם סופק לך המוצר תתבקש להעמיד את המוצר לרשות dealbuyבמקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע
על כך.

10. תנאים נוספים
(א)נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את dealbuy. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ב)dealbuy ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז dealbuy שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, dealbuy לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
 (ג)פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ,תל אביב בלבד.
(ד)אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהםאופיים או טיבם ע"י dealbuy
x

#{title}

#{text}

#{price}